Giới Thiệu

Điêu Khắc Gia: Nguyễn Hoàng Anh
Năm sinh :1960. Huế
Tốt nghiệp Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai (1981 -1985)
Tốt nghiệp Đại Học MỹThuật TP.HCM (1991)
Thạc sĩ Mỹ thuật 2007
Giảng viên Khoa Điêu Khắc
Hội viên Hội Mỹ Thuật Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ Thuật TP.HCM
Giải Nhì TL MT Giải Phóng TP. BH 1985
Giải Nhì TL MT-MN II Tổng LĐLĐVN 1989
Huy Chương Vàng TL MTTQ 1990
Giải Nhất TL MT về Pasteur Tp.HCM 1991
Giải Ba TL MT của Hội Mỹ Thuật VN 1997
Giải B TL MTTQ về LLVTNDVN (2004)
Giải C TL MT Khu Vực VI 2006
Giải Nhì TL Trại ST Hội MT Tp.HCM 2007
Và các giải thưởng khác …
Có tác phẩm lưu tại : Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam (Hà Nội), Bảo tàng Mỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng)  

 

Nationality: Vietnamese
Date of birth: 1960
Add: 482/39 No Trang Long, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.
Tel: (+84).8.38055081, Call phone:  (+84)1234557068
Email: hoanganhsc@yahoo.com
Education: The Faculty of Material Sculpture. Dong Nai School of Decoration. The Faculty of sculpture. Ho Chi Minh University of Fine Arts.
Present Position: Lecturer of the Faculty of Sculpture.Ho Chi Minh Uniersity of Fine Arts. Member of Viet Nam Fine Arts Association.
Exhibitions: Regularly participating in Fine Arts Exhibitions organized by the Fine Arts Association.